På gång i klubbenLedarträff & målvaktsutbildning.
Läs mer under nyheter.


ARTICLE
30
c4a0377b6c265b78a73a9e312fd26695
Tillbaka (UPD: 2015-04-23 07:55:21)

Motion till årsmötet!

ÄRENDE:
 Motion till årsmötet Motion till Lamadjurets AIBC årsmöte 2015 Motion angående föreningens upplösande Bakgrund För drygt 25 år sedan startades Lamadjurets AIBC, efter någon form av problematik som ska ha funnits mellan innebandyspelare och Lagunda AIK. Hur, vad och varför beror helt på vem man frågar, och det är kanske intressant ur ett historiebeskrivande perspektiv. I nuläget och för framtiden är eventuella osämjor för ett drygt kvartssekel sedan dock helt ointressanta. Vi är många som är mer eller mindre nyinflyttade i Örsundsbro och har barn som vill spela innebandy och fotboll och efter en tid förstått att det fanns två föreningar, dock aldrig varför. En ytterligt märklig idé om att man som Lamait ska tycka lite illa om Lagunda AIK dyker med ojämna mellanrum upp. Inte från många, och inte så ofta, men den finns där. Den är märklig därför att det innebär att de allra flesta ska ogilla sig själva, sina barn och våra ledare, av det skälet att de på sommarhalvåret spelar fotboll. Den totala storleken av idrottsverksamhet i Örsundsbro är ganska stor, och kräver ett omfattande engagemang av frivilliga, både som ledare och till styrelser. Det finns inget förstånd i att hålla två styrelser som ska sköta samma jobb samtidigt, där det ibland uppstår en osund konkurrenssituation. Osund därför att båda föreningarna består av i huvudsak samma medlemmar som vill göra olika saker på olika tider av året, inte tävla mot sig själva. Fanns det underlag för två innebandyklubbar, som då kunde tävla om förstaplatsen, vore det en annan sak. Vi behöver en stor, stark och väl sammanhållen idrottsförening i Örsundsbro, som kan föra idrottens talan gentemot en motsträvig kommun, hantera sponsorer, hålla ett kansli och ett kafé, mm mm. Detta åstadkommer vi genom att ha en förening som håller alla verksamheter samman och ser till att dessa inte krockar eller på andra sätt stökar till det för varandra. Även om detta "tillstökande" är helt oavsiktligt så blir det problematiskt, och det problemet uppstår inte om man agerar i samma förening. Lagunda AIK inte är en fotbollsklubb, gymnastikklubb eller handbollsklubb, det är en idrottsklubb vars huvudstyrelse har till uppgift att samordna de olika verksamheterna, som arbetar självständigt i sektioner med sina idrottsliga uppgifter. Jag yrkar därför följande; att Lamadjurets AIBC upplöses samt att verksamhet, spelare och tillgångar överförs till en egen sektion i Lagunda AIK
 Johan Westermark 2015-04-20

Posten senast uppdaterad 23 apr 2015 kl. 07:55

51